Ключові пріоритети змістового наповнення освітнього процесу на 2019-2020 навчальний рік:

1. Спрямувати діяльність колективу на організацію освітнього процесу як опосередкованого навчання, засобами використання:

- ігрових та комунікативних технологій;

- практичної діяльності з дотриманням особистісно-орієнтованої моделі навчання;

- оптимізації предметно-просторового розвивального середовища (2 р.)

2. Формувати основи екологічної культури дошкільників під час ознайомлення із природою рідного краю (1 р.)

3. Оптимізувати роботу з фізичного виховання, впроваджуючи профілактичні оздоровчі вправи, прийоми валеологічної освіти дітей, вдосконалення рухового режиму з наданням йому оздоровчого спрямування (5 р.)

Очікувані (прогнозовані) результати

освітньої роботи дошкільного закладу

у 2019-2020 н. р.

1. Організація освітнього процесу з використанням ігрових, проблемно-навчальних ситуацій, інформаційно-комунікативних технологій, проектної діяльності з дотриманням особистісно-орієнтованої моделі навчання спрямованої на набуття життєвої компетентності дітей, розвитку базових якостей особистості в різних видах діяльності;

створення змістовно-насиченого, предметно-просторового розвивального середовища здатного до трансформації, а також доступного та безпечного для використання дітьми.

2. Отримання дітьми системи певних знань про природу (взаємозв’язок між рослинами і тваринами, вплив людини на їхнє життя);

усвідомлення дітьми необхідності збереження ресурсів Землі та особистої причетності до майбутнього природи;

формування звичок екологічно доцільної поведінки, культури ресурсозбереження.

3. Оволодіння вихованцями валеологічними знаннями (розширення кругозору дітей у питаннях збереження здоров я, та організації ЗСЖ, підвищення психофізичних здібностей і загального розвитку, забезпечення програмового рівня розвитку рухів і рухових здібностей дітей;

активне використання здоров’язбережуючих технологій у всіх видах діяльності;

формування у дітей та батьків свідомого і відповідального ставлення до власного здоров’я;

досягнення оптимального розвитку (фізичних) якостей швидкості, гнучкості, спритності, витривалості та сили з урахуванням індивідуальних особливостей дитини.

Пріоритетні завдання, які будуть вирішуватись

педагогічним колективом

у 2018-2019 навчальному році:

1. Продовжити роботу з формування у дітей художньо-естетичного, пошуково-пізнавального та інтелектуального досвіду, шляхом використанняпедагогами продуктивних методів і прийомів навчання та створення багатофункціонального предметно-розвивального середовища (5 р).

2. Оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності у дошкільному закладі, як важливої складової фізичного розвитку дошкільників (4 р).

Пріоритетні завдання, які будуть вирішуватись

педагогічним колективом

у 2017-2018 навчальному році:

1. Сприяти самореалізації та розвитку творчих здібностей дитини як складової художньо-естетичної, національно-патріотичної, комунікативної, інтелектуальної компетентності дітей (4 рік).

2. Спрямувати діяльність колективу на забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей, формуванню основ здорового способу життя та основ безпеки життєдіяльності в умовах ДНЗ та сім"ї (3 рік).

Пріоритетні завдання, які будуть вирішуватись

педагогічним колективом

у 2016-2017 навчальному році:

1. Розвиток у дітей культури почуттів (естетичних і моральних), національно-патріотичної свідомості як основи духовності та комунікативно-мовленнєвого розвитку засобами народознавства, мистецької та театрально-ігрової діяльності (3-й рік).

2. Продовжувати роботу щодо формування психофізичного потенціалу дошкільників через (2-й рік):

- впровадження здоров'язберігаючих технологій (сендплею, музикотерапії, казкотерапії), вдосконалення оптимального рухового режиму дня дітей з наданням йому оздоровчого спрямування;

- створення оптимально-комфортної психо-емоційної сфери для дітей.

Пріоритетні завдання, які будуть вирішуватись

педагогічним колективом

у 2015-2016 навчальному році:

1. Формування національно-патріотичної свідомості дошкільників відповідно до змісту нової редакції Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) через інтеграцію художньо-мовленнєвої, театрально-ігрової, образотворчої та музичної діяльності.2. Спрямувати роботу на формування психофізичного потенціалу особистості шляхом поглибленої роботи над компонентами розвитку здорової дитини:- покращення стану здоров'я дітей за допомогою своєчасних профілактичних заходів;- впровадження здоров'язберігаючих технологій з метою зміцнення фізичного, психофізичного та соціального здоров'я дітей;- формування основ здорового способу життя.

Завдання на оздоровчий період літа 2016 року:

1. Збагачувати знання дітей про об'єкти та явища природи, про залежності і взаємозв'язки між ними через активне використання природного довкілля.

2. Продовжувати роботу щодо формування здоров'язбережувальної компетентності дітей через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності шляхом спільних зусиль з батьками.

3. Удосконалювати організацію фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми в режимі дня.

Пріоритетні завдання

на 2014-2015 навчальний рік:

1. Продовжити роботу по ранній соціалізації дошкільників шляхом розвитку моральних і духовних цінностей, виховання шанобливого ставлення до народних традицій, національної спадщини України через інтеграцію художньо-мовленнєвої, образотворчої та театрально-ігрової діяльності ( 2 р.).

2. Розширення перспектив забезпечення пошуково-пізнавального та інтелектуального досвіду дітей, через подальше впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу (2 р.).

Пріоритетні завдання на оздоровчий період літа 2015 року:

1. Проведення роботи з фізичного виховання та оздоровчо-профілактичних заходів в літній період шляхом використання здоров’язберігаючих технологій.

2. Продовження роботи з розвитку пізнавального відношення до природи через пошукову діяльність в літніх умовах.

3. Підвищення ефективності роботи щодо зниження дитячого травматизму, вихованню світоглядних та етичних основ здорового способу життя.

Пріоритетні завдання, які будуть вирішуватись

педагогічним колективом у

2013-2014 навчальному році:

1. Розвиток творчих здібностей дитини, як основи виховання її особистості в напрямку набуття соціального досвіду, через інтеграцію художньо-мовленнєвої, образотворчої та ігрової діялності.2. Пізнавальний розвиток дошкільників шляхом впровадження ІКТ технологій в навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу в умовах модернізації дошкільної освіти.

Пріоритетні напрями роботи налітній оздоровчий період 2014 р:

1. Удосконалення навичок бережливого природокористування шляхом використання інтерактивних форм роботи.

2. Зміцнення здоров'я і створення необхідних умов для фізичного розвитку дошкільників:впровадження в оздоровчий процес здоров’язбережувальних компонентів, спрямованих на зниження захворюваності;закріплення елементарних валеологічних уявлень.

3. Набуття соціального досвіду дошкільників через активізацію сюжетно-рольової ігрової діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 597

Календар

Попередня Липень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031