• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗДО

ЕЛЕКТРОННА РЕЄСТРАЦІЯ В ЗДО

Багато батьків не раз стикалися з проблемою отримання місця для своїх дітей в дитячому садку. Тепер для них створено можливість поставити свою дитину в чергу, не виходячи з дому на сайті https://reg.isuo.org. Для цього необхідно заповнити форму у розділі «Мої заявки» на даному сайті. Далі можна відслідковувати статус поданої заявки і стежити за просуванням черги. Крім того, є можливість переглянути інформацію про нормативну наповнюваність, про черги в дошкільні установи, дізнатися всю необхідну інформацію про всі дитячі садки обраного регіону.

Шановні батьки, на сайті електронної реєстрації надана можливість подачі заяви для постановки на облік у відділі освіти адміністрації району (за місцем проживання) дитини, що потребує місце в дошкільному навчальному закладі. Для успішної реєстрації Вашої дитини в електронній черзі при заповненні форми заяви, Вам необхідно вказати достовірну інформацію. Подавати заявку можна лише в один дошкільний навчальний заклад. При необхідності, обраний ДНЗ можна змінити, звернувшись до відповідальної особи. Подача в електронному вигляді заяви забезпечує попередню реєстрацію дитини в електронній черзі з визначенням дати постановки на облік, яка є основою формування черговості.

Для підтвердження інформації, зазначеної в заяві, необхідно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви звернутися до відповідальної особи у відділі освіти (в дошкільному навчальному закладі) з оригіналами документів (свідоцтво про народження дитини, документ, що підтверджує наявність пільг) або прикріпити до заяви скан-копії вищевказаних документів. Якщо заповнена Вами форма заяви за змістом не буде відповідати оригіналам документів або доданим скан-копіям, Вашу заяву буде анульовано. Якщо інформація, зазначена в заяві, підтверджена документами, то дитина отримує постійну реєстрацію в електронній черзі за первісною датою подання заяви в електронному вигляді.


Увага! Всі поля заявки необхідно заповнювати! Особливо, контактні данні, щоб з Вами було можливо зв"язатися!

Перед початком роботи ознайомтесь з інструкцією по електронній реєстрації для батьків.

Сайт створено на базі Інформаційної Системи Управління Освітою України - ІСУО: www.isuo.org

Право напершочергове зарахування до закладів дошкільної освіти мають діти, які

1) проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками);
2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;
3) є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;
4) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;
5) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
6) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;
7) діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
8) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.
Під час подання заяви про зарахування дитини до державного (комунального) закладу дошкільної освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до державного (комунального) закладу дошкільної освіти на загальних підставах.
Після зарахування до державного (комунального) закладу дошкільної освіти дітей, які належать до категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших дітей, батьками або іншими законними представниками яких подано в установленому порядку заяви про зарахування.

ПРИЙНЯТТЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Зарахування дитини до закладу дошкільної освіти - це відповідальний момент як для батьків, так і для керівника закладу. З цього моменту починаються юридичні відносини між батьками та працівниками закладу, тому всі повинні чітко усвідомлювати міру відповідальності за ці відносини, а починаються вони з першої зустрічі у директора закладу дошкільної освіти.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ДИТИНИ ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

1. Направлення територіального відділу освіти (направлення дійсне 1 місяць з дати видачі)
2. Заява від батьків про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти.
3. Копія свідоцтва про народження дитини.
4. Копія форми 0-63 (щеплення) завірена центром первинної медико-санітарної допомоги (амбулаторії).
5. Медична довідка, видана відповідно достатті 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.
6. Батькам необхідно мати паспорт і свідоцтво про народження дитини.
7. Оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві
8. Документи про пільги (за потреби).
Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
Для зарахування дитини з інвалідністю до заяви про зарахування додаються:
копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до
18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";
копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.
При прийнятті до закладу дошкільної освіти директор ознайомлює батьків зі Статутом за­кладу дошкільної освіти, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, з режимом роботи, вимогами Базового компоненту дошкільної освіти, наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 "Порядок встановлення пла­ти батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах", порядком та термінами здійснення розрахунків за перебування дитини у закладі, умовами утримання дітей та традиціями закладу, з положенням про раду закладу дошкільної освіти, з положенням про батьківський комітет, їх повноваженнями, при цьому обов'язково звернути увагу на рішення батьківських зборів щодо умов, обсягів та періодичності надання матеріальної (фінансової) допомоги. Показує батькам заклад, розміщення адміністративних приміщень, познайомити з медичною сестрою, повідомляє про наявність та умови надання додаткових освітніх послуг тощо.
За вихованцем зберігається місце у державному (комунальному) закладі дошкільної освіти у літній період та у таких випадках:
у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;
у разі карантину в закладі дошкільної освіти;
на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.
13. Відрахування вихованців з державного (комунального) закладу дошкільної освіти може здійснюватися:
1) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);
2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти відповідного типу;
3) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами - повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;
4) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;
5) у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.
Керівник державного (комунального) закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.
Забороняється відрахування дитини із державного (комунального) закладу дошкільної освіти з інших підстав, ніж визначено цим пунктом.
Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.

/Files/images/Lucky childhood (19) копия.jpg

Невакциновані діти не можуть відвідувати школи та дитячі садки

Про діючі норми закону Міністерство охорони здоров’я України і Міністерство освіти і науки України нагадали головам обласних та Київської міської державних адміністрацій офіційним листом.

Згідно з законом, відвідувати державні заклади освіти можуть лише ті діти, які отримали щеплення за Календарем профілактичних щеплень, або у дитини є медичні протипоказання до вакцинації (ст. 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”). Колективний імунітет допоможе захистити від смертельно небезпечних хвороб тих дітей, які не можуть вакцинуватись з медичних причин.

Якщо в дитини є протипоказання, їй надається відповідна довідка на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря педіатра та інших лікарів-спеціалістів. Рішення про допуск таких дітей до закладів освіти приймає комісія лікарів відповідного лікувально-профілактичного закладу.

Лікарсько-консультативна комісія може прийняти рішення щодо заборони відвідування дитиною без профілактичних щеплень навчального закладу, наприклад - у разі ускладнення епідемічної ситуації. У таких випадках питання щодо форм здобуття освіти такими дітьми вирішують місцеві органи освіти.

ЧОМУ ДІТЯМ ВАЖЛИВО ОДЕРЖАТИ ЩЕПЛЕННЯ ЗА КАЛЕНДАРЕМ

Наразі в Україні спостерігається нестійка епідемічна ситуація щодо інфекційних хвороб, а захворюваність на кір, краснуху, епідемічний паротит, кашлюк, дифтерію набуває загрозливого характеру. З початком навчального року ризик захворіти на ці інфекції збільшується, тому дуже важливо щоб діти були вчасно щеплені заКалендарем профілактичних щеплень.

До 6 років діти повинні отримати щеплення проти гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та Хіб-інфекції. У 6-річному віці проводиться ревакцинація проти дифтерії, правця, поліомієліту, кору, краснухи та паротиту.

На сьогодні в Україні є достатня кількість ефективних, якісних, безпечних та прекваліфікованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я вакцин, щоб охопити щепленнями всі вікові групи, які цього потребують.

Якщо ваша дитина пропустила вакцинацію за календарем, негайно зверніться до педіатра або сімейного лікаря, щоби надолужити пропущені щеплення.

ЯКІ МЕДИЧНІ ДОВІДКИ ПОТРІБНІ ДИТИНІ ДЛЯ ВІДВІДУВАННЯ ШКОЛИ

Перед початком навчального року усі діти мають пройти профілактичний огляд. Педіатр чи сімейний лікар видає необхідну для школи довідку (форма №086-1/о), в якій, зокрема, зазначається група для занять фізичною культурою. Крім того, потрібно оновити Карту профілактичних щеплень (довідка форми № 063/о), якщо дитина одержала нові щеплення.

Кiлькiсть переглядiв: 2283

Календар

Попередня Квітень 2024 Наступна
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930