ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 №57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року №1118)

Затверджений у сумі – П'ять мільйонів

двісті двадцять чотири тисячі

двісті п'ятдесят дві гривні 00коп. (5224252)грн.

Начальник територіального відділу освіти

Вознесенівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради____________І.І.Кичата

____________05.01.2019 М.П.

Кошторис

на 2019рік

37611417 Дошкільний навчальний заклад (ясла –садок) № 42 «Сонечко»

Запорізької міської ради Запорізької області

Вознесенівський район, м.Запоріжжя

Вид бюджету міський__________________________,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________________,

( код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти)

Найменування Код Разом
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ – усього х 5950712 0 5950712
Надходження коштів із загального фонду бюджету х х 0
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х 0 0
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 0 0
(розписати за підгрупами) 0
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х 0
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 х 0
плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 х 0
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 х 0
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х 0 0
(розписати за підгрупами) 0
благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 х 0
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ на виконання цільових заходів 25020200 х 0
інші надходження, у тому числі: х 0 0
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) х 0
бюджет розвитку х 0
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) х 0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) х 0
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 5950712 0 5950712
Поточні видатки 2000 5950712 0 5950712
Оплата праці 2110 4033960 0 4033960
Заробітна плата 2111 4033960 4033960
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0
Нарахування на оплату праці 2120 887471 887471
Використання товарів і послуг 2200 1029281 0 1029281
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 4357 4357
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 33142 33142
Видатки на відрядження 2250 0
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 991482 0 991482
Оплата теплопостачання 2271 770798 770798
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 43942 43942
Оплата електроенергії 2273 176742 176742
Оплата природного газу 2274 0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 0
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 300 0 300
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 300
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0 0 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0
Поточні трансферти 2600 0 0 0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги 2710 0
Стипендії 2720 0
Інші виплати населенню 2730 0
Інші поточні видатки 2800 0
Капітальні видатки 3000 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 0
Капітальний ремонт 3130 0 0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0
Реконструкція та реставрація 3140 0
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 0
Створення державних запасів і резервів 3150 0
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0
Капітальні трансферти 3200 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0
Капітальні трансферти населенню 3240 0
Надання внутрішніх кредитів 4110 0 0 0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0
Надання зовнішніх кредитів 4210 0
Нерозподілені видатки 9000 0

Керівник О.І.Лещенко_________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер __О.М.Кириченко______

(підпис) (ініціали і прізвище)

__________________29.12.2018________

(число, місяць, рік)

М.П.***

____________________

* Виноску виключено

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього"

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

/Files/images/fn_zvt/Scan кошторис.jpg

/Files/images/fn_zvt/Scanкошторис 2.jpg

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 №57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року №1118)

Затверджений у сумі – П'ять мільйонів двісті двадцять чотири тисячі двісті п'ятдесят дві гривні 00коп. (5224252)грн.
Виконуючий обов'язки начальника територіального відділу освіти Вознесенівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради____________

С.С.Дорошенко___

05.01.2018

Кошторис

на 2018рік

37611417 Дошкільний навчальний заклад (ясла –садок) № 42 «Сонечко»

Запорізької міської ради Запорізької області

Вознесенівський район, м.Запоріжжя

Вид бюджету міський__________________________,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________________,

( код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти)

Найменування Код Разом
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ – усього х 5224252 0 5224252
Надходження коштів із загального фонду бюджету х х 0
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х 0 0
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 0 0
(розписати за підгрупами) 0
плата за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х 0
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 х 0
плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 х 0
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 х 0
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х 0 0
(розписати за підгрупами) 0
благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 х 0
кошти,що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ на виконання цільових заходів 25020200 х 0
інші надходження,у тому числі: х 0 0
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) х 0
бюджет розвитку х 0
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) х 0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) х 0
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 5224252 0 5224252
Поточні видатки 2000 5224252 0 5224252
Оплата праці 2110 3602635 0 3602635
Заробітна плата 2111 3602635 3602635
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0
Нарахування на оплату праці 2120 792580 792580
Використання товарів і послуг 2200 829037 0 829037
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 14664 14664
Видатки на відрядження 2250 0
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 813609 0 813609
Оплата теплопостачання 2271 605696 605696
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 39846 39846
Оплата електроенергії 2273 168067 168067
Оплата природного газу 2274 0
Оплата інших енергоносіїв 2275 0
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 764 0 764
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 764 764
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0 0 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0
Поточні трансферти 2600 0 0 0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2620 0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги 2710 0
Стипендії 2720 0
Інші виплати населенню 2730 0
Інші поточні видатки 2800 0
Капітальні видатки 3000 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 0
Капітальний ремонт 3130 0 0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0
Реконструкція та реставрація 3140 0
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 0
Створення державних запасів і резервів 3150 0
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0
Капітальні трансферти 3200 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0
Капітальні трансферти населенню 3240 0
Надання внутрішніх кредитів 4110 0 0 0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0
Надання зовнішніх кредитів 4210 0
Нерозподілені видатки 9000 0
Керівник __ _О.І.Лещенко_______________
Керівник бухгалтерської служби/ начальник планово-фінансового підрозділу А.О.Нікітіна____________

05.01.2018

М.П.***

Затверджений у сумі – Чотири мільйони чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот сімдесят гривень 00коп. ( 4459 870) грн.

Виконуючий обов'язки начальника територіального відділу освіти Вознесенівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

С.Б. Жуковська

05.01.2017

/Files/images/кошторис 2018 1.jpg

/Files/images/кошторис 2018 2.jpg

Кошторис

на 2017 рік

37611417 Дошкільний навчальний заклад (ясла –садок) 42 «Сонечко»

Запорізької міської ради Запорізької області

Вознесенівський район, м.Запоріжжя

Вид бюджету міський__________________________,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 010 Департамент освіти і науки Запорізької міськоі ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________________,

( код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*101 1010 Дошкільна освіта)

Найменування Код Разом
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ – усього х 4459870 0 4459870
Надходження коштів із загального фонду бюджету х х 0
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х 0 0
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 0 0
(розписати за підгрупами) 0
плата за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х 0
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 х 0
плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 х 0
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 х 0
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х 0 0
(розписати за підгрупами) 0
благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 х 0
кошти,що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ на виконання цільових заходів 25020200 х 0
інші надходження,у тому числі: х 0 0
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) х 0
бюджет розвитку х 0
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) х 0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) х 0
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 4459870 0 4459870
Поточні видатки 2000 4459870 0 4459870
Оплата праці 2110 2942917 0 2942917
Заробітна плата 2111 2942917 2942917
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0
Нарахування на оплату праці 2120 647442 647442
Використання товарів і послуг 2200 869511 0 869511
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 1693 1693
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 11371 11371
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 18709 18709
Видатки на відрядження 2250 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 837398 0 837398
Оплата теплопостачання 2271 613757 613757
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 35296 35296
Оплата електроенергії 2273 188345 188345
Оплата природного газу 2274 0
Оплата інших енергоносіїв 2275 0
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 340 0 340
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 340 340
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0 0 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0
Поточні трансферти 2600 0 0 0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги 2710 0
Стипендії 2720 0
Інші виплати населенню 2730 0
Інші поточні видатки 2800 0
Капітальні видатки 3000 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 0
Капітальний ремонт 3130 0 0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0
Реконструкція та реставрація 3140 0
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 0
Реставрація пам'яток культури,історії та архітектури 3143 0
Створення державних запасів і резервів 3150 0
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0
Капітальні трансферти 3200 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям) 3210 0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0
Капітальні трансферти населенню 3240 0
Надання внутрішніх кредитів 4110 0 0 0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0
Надання кредитів підприємствам,установам, організаціям 4112 0
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0
Надання зовнішніх кредитів 4210 0
Нерозподілені видатки 9000 0

Керівник ________________________________

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу ________________________________

05.01.2017

М.П. ***

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку «НАДХОДЖЕННЯ- усього».

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

/Files/images/кошторис 1.jpg

/Files/images/кошторис2.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 439

Календар

Попередня Грудень 2019 Наступна
ПВСЧПСН
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031