ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 №57 (у редакції наказу

Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

Затверджений у сумі - Шість мільйонів двісті сімнадцять тисяч

триста п'ятдесят сім гривень 00коп. ( 6217357,00 )грн.

Начальник територіального відділу освіти Вознесенівського

району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

_________________________________________ І.І.Кичата

08.01.2019

План асигнувань

(за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету

на 2020 рік

37611417 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 42 "Сонечко" Запорізької міської ради Запорізької області

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

________________________________________Вознесенівський район, м.Запоріжжя_______________________________

(найменування міста, району, області)

вид бюджету _______міський ______________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно- цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти).

Найменування КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110 392 918, 00 393046,00 393050,00 400271,00 446466,00 508752,00 357407,00 312771,00 344254,00 322650,00 320919,00 322330,00 4514834,00
Нарахування на оплату праці 2120 86134, 00 86165, 00 86166, 00 87754, 00 97918, 00 111608, 00 78325, 00 68518, 00 75455, 00 70737, 00 70357, 00 71012,00 990149, 00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Продукти харчування 2230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 2779, 00 107992, 00 119116, 00 87652, 00 35530, 00 17036, 00 15174, 00 12992, 00 18219, 00 20837, 00 115467, 00 115836, 00 668630, 00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Окремі заходи по реалізацї державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші видатки 5000* 405,00 1363,00 8152,00 405,00 406,00 1459,00 13465, 00 4651,00 8126,00 1910,00 2997,00 405,00 43744,00
УСЬОГО 482236, 00 588566, 00 606484, 00 576082,00 580320,00 638855,00 464371,00 398932,00 446054,00 418134,00 509740,00 509583, 00 6217357,00

Керівник __________ __О.І.Лещенко

Керівник бухгалтерської служби/

начальник планово-фінансового підрозділу __________ І.Є. Костіна

28.12.2019

/Files/images/fn_zvt/пл асигн 2020.jpg

ПЛАН АСИГНУВАНЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 №57 (у редакції наказу

Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

Затверджений у сумі - П'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч

Сімсот дванадцять гривень 00коп. ( 5950712 )грн.

Начальник територіального відділу освіти Вознесенівського

району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

(посада)

___________________________ І.І.Кичата__

(підпис) (ініціали і прізвище)

03.01.2019

(число, місяць, рік)

План асигнувань

(за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету

на 2019 рік

37611417 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 42 "Сонечко" Запорізької міської ради Запорізької області

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

________________________________________Вознесенівський район, м.Запоріжжя_______________________________

(найменування міста, району, області)

вид бюджету _______міський ______________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) * 0611010 Надання дошкільної освіти).

Найменування КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110 334499 335291 335626 344042 422369 423358 326263 215802 329253 324163 320900 322394 4033960
Нарахування на оплату праці 2120 73590 73764 73837 75689 92921 93138 71778 47476 72435 71315 70598 70930 887471
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 18350 144404 152717 44071 161822 20388 15743 19255 17757 24832 126451 245692 991482
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0
Окремі заходи по реалізацї державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 150 150 300
Соціальне забезпечення 2700 0
Інші видатки 5000* 1428 1597 4825 3819 1240 1240 1240 13174 4528 1240 1929 1239 37499
УСЬОГО 427867 555206 567005 467621 678502 538124 415024 295707 423973 421550 519878 640255 5950712

Керівник __________ О.І.Лещенко______

(підпис) (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/

начальник планово-фінансового підрозділу __________ О.М.Кириченко___

(підпис) (ініціали і прізвище)

МП **

________ _______29.12.2018________

(число, місяць, рік)

______________

* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

/Files/images/fn_zvt/Scan план асигн .jpg

ПЛАН АСИГНУВАНЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 №57 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)
Затверджений у сумі - П'ять мільйонів двісті двадцять чотири тисячі двісті п'ятдесят дві гривні 00коп. ( 5224252 )грн.
Виконуючий обов'язки начальника територіального відділу освіти Вознесенівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

___________________________ С.С.Дорошенко

05.01.2017

План асигнувань

(за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2018 рік

37611417 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 42 "Сонечко" Запорізької міської ради Запорізької області

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

________________________________________Вознесенівський район, м.Запоріжжя

(найменування міста, району, області)

вид бюджету _______міський ______________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно- цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти).

Найменування КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110 297491 298796 299042 295089 364156 475140 253217 208157 277954 278199 277235 278159 3602635
Нарахування на оплату праці 2120 65448 65735 65789 64919 80114 104531 55708 45795 61150 61204 60992 61195 792580
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 63643 86927 156653 102986 28577 23364 21248 21233 16202 20306 27325 245145 813609
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0
Окремі заходи по реалізацї державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 550 214 764
Соціальне забезпечення 2700 0
Інші видатки 5000* 1180 892 749 587 587 587 587 6785 587 589 1252 282 14664
УСЬОГО 427762 452350 522783 463581 473648 603622 330760 281970 355893 360298 366804 584781 5224252


Керівник __________ __О.І.Лещенко

Керівник бухгалтерської служби/

начальник планово-фінансового підрозділу __________ А.О.Нікітіна

05.01.2017

_____________________

* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

¹ До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів


/Files/images/План асигнувань.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 484

Календар

Попередня Липень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031